STA in de media

Wanneer stoppen we met het aanpassen van de weg aan de “aso” rijder  in plaats van echt de regels handhaven???

 

In 2018 waren er 678 mensen het slachtoffer van een verkeersongeval met een d odelijke afloop. Dat zijn 65 verkeersdoden meer dan in 2017 ( bron CBS) dat is een stijging van ruim 10.6%.

We hebben allemaal wel een vervelende of onverwachte ervaring in het verkeer meegemaakt. Zijn deze ervaringen te wijten aan asociaal rijgedrag, onkunde, overschatting, vermoeidheid, onverschilligheid, tegenomen drukte op de weg of zijn de werkzaamheden aan de weg. Of is het een combinatie van dit allemaal?

 We nemen steeds minder tijd om ons te verplaatsen, de agenda’s worden te vol gepland en daarbij wordt er steeds minder rekening gehouden met elkaar. Hierdoor komt de egoïsme in de mens verder naar boven drijven en wanneer er dan oponthoud op de weg ontstaat raakt men in de stress, terwijl dit nergens voor nodig als men maar meer tijd had ingeruimd voor het verplaatsen en rekening houd dat het nu eenmaal drukker op de weg is geworden. De ongeduldige onder ons, de mensen met stress, kunnen we herkennen doordat zij of harder rijden, negeren van de verkeerstekens en/of verkeersregels. Bij het ontstaan van een file willen zij juist zo lang mogelijk links blijven door rijden waar zij zoveel mogelijk auto’s inhalen en vlak voor of op een verdrijvingsvlak nog eens gaan invoegen waar zij overigens nog vaak stevig voor in de remmen moeten danwel erin duiken waarbij de andere bestuurder flinke in de remmen moeten duiken met alle gevolgen van dien. Zo zijn er ook bestuurders die gewoon de rode matrix kruizen negeren wat juist weer op veel onbegrip en frustratie kan rekenen bij de andere weggebruikers maar je krijgt door dit rijgedrag ook kopieer gedrag bij andere weggebruikers die dat ook gaan doen. Dit zelfde beeld in rijgedrag zie je ook bij aankondigingen van wegwerkzaamheden of ongevallen. 

We beschouwen bereikbaarheid over de weg als “gewoon goed” dat we altijd overal kunnen komen maar vergeet dat als we met z’n zovelen hier gebruik van maken dat er ook regels zijn die voor ons allemaal gelden om zo op een veilige wijze van A naar B te komen. Zo zijn wij ook gewend dat het wegennet er goed bij ligt en dat is ook zo. Hier in Nederland hebben wij het beste wegennet.  Maar dit wegennet heeft ook onderhoud nodig en dat gaat geeft nu éénmaal wat vertragingen in ons reisschema en dan staat er ook nog een verkeersregelaars die jou verteld dat u er niet over dat traject gereden kan worden en dat u een klein stukje om mag gaan reiden, dan vinden we het ineens irritant omdat we de auto niet op plaats van bestemming kunnen krijgen of dat men stukje meer tijd kwijt is en dat past nou net niet in de tijdsplanning! 

Afsluitingen bij onderhoudswerkzaamheden aan de weg gaan we steeds vaker tegen komen, omdat er teveel mensen zich niet aan de veiligheidsregels willen of kunnen houden. Deze regels zijn er niet voor niets opgesteld en deze zijn juist zo ontworpen dat wanneer we massaal gebruik maken van de weg dat het voor iedereen mogelijk is om op een veilige wijze hun bestemming kunnen bereiken. Men denkt te vaak, te snel en te makkelijk ; “ooo, dat kan nog wel effe” of ik kan er toch makkelijk effe langs? Maar staat er niet stil bij wat de gevolgen kunnen zijn van hun actie. Immers zit een ongeluk in een klein hoekje en daar hoeft u dan niets voor gedaan te hebben maar u kan wel de aanleiding zijn! De oorzaak van een ongeval is vaak het gevolg van het niet houden aan de verkeersregels of noem het maar onverstandig rijgedrag. Wat weer het maken van fouten in de hand werkt. Om een voorbeeld te noemen is ; overschatting – neem nou het mobieltje tijdens het rijden, even snel een paar berichten lezen of versturen. Je hebt zelf nog niet in de gaten dat u minder goed met het verkeer bezig bent en dat u bijvoorbeeld aan het slingeren bent of dat u snelheid omlaag valt, maar jou medeweggebruikers hebben daar wel last van en bedenk maar eens zelf; hoe vaak u de auto moet corrigeren of dat u bijna een afslag mist of dat u toch sneller op uw voorganger rijd of dat uw voorganger net aan het afremmen is waardoor u extra stevig moet afremmen en dat het weer voor u net goed afloopt. Maar wat gebeurt er achter u??? Kunnen zij nog wel op tijd afremmen? En als zij dat éénmaal gered hebben blijft er altijd nog een stuk frustratie achter bij die bestuurders achter hen.

De roep naar hardere of strenger optreden door het handhavend gezag op verkeersregels en/of gedrag word steeds luider vanuit de maatschappij en bij de mensen die langs de weg werken. Het aantal aanhoudingen is weliswaar iets toegenomen maar als je het weer bekijkt in vergelijking met de groei van de aantal gemotoriseerde voertuigen is weer gedaald . In de afgelopen 10 jaar is het zelf met 75% afgenomen terwijl de aantal gemotoriseerde voertuigen in de afgelopen 10 jaar met zo’n 15 is gegroeid. En dan komt het internationaal verkeer er nog bij!

De verkeerspolitie in Nederland controleert en handhaaft op onder meer; door rood rijden, te hard rijden, parkeren op plekken waar het niet mag en bellen achter het stuur zonder carkit of speaker. Ondanks deze standaard controles is het de politie in het afgelopen jaar niet gelukt om ook aandacht te hebben om het gedrag adequaat aan te pakken en blijven de weggebruikers met z’n allen de regels overtreden. Het verkeer op de Nederlandse wegen is volgens de European Transport Safety Council (ETSC) onveiliger geworden doordat de politie minder bekeuringen uitschrijft.

Daarin tegen voelen de wegwerkers zich steeds onveiliger tijdens het uitvoeren van hun werk Ondanks alle maatregelen die getroffen worden. Onlangs heeft er een onderzoek plaats gevonden waarbij 95% van de wegwerkers zich niet veilig te voelen tijden het uitvoeren van hun werk en dat dit veroorzaakt wordt door het rijgedrag van de verkeersdeelnemers. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is de roep bij 77% van de wegwerkers om betere veiligheidsmaatregelen te treffen en meer controles uit te voeren. Naast dit alles is de roep om of nog meer of betere snelheidsbeperkende maatregelen te treffen of het gehele traject af te sluiten om zo beter, veiliger en sneller te kunnen werken.

Beste weggebruikers sta eens stil bij de mensen die dagelijks aan onze bereikbaarheid werkzaam zijn en denk niet altijd eerst aan je zelf! In de meest gevallen zijn er wel mogelijkheden om elkaar te helpen maar er moet dan wel een wederzijds begrip zijn en nakomen van de gemaakte afspraken en dat word nogal eens vergeten zeker wanneer er een project uitloopt, juist dan word men steeds ongeduldiger en onverdraagzamer naar de ander toe. Waarom vertoont de mens dat gedrag? Op die manier zorg je er alleen maar voor dat de haren overeind gaan staan en dat men elkaar gaat tegen werken en dan duurt de oponthoud alleen maar langer.


Een paar cijfers

 
Jaar

Aantal auto's in NL

Verkeersboetes

Staande houdingen door Politie

verkeersdoden in vergelijking met het jaar ervoor in %

2020
610

2019

11.795 miljoen

8.369.480 mil


661

2018

11.287 miljoen

9.182.573 mil.

403.635 aanhoudingen

678   + 10.6%

2017

11.026 miljoen

9.223.477 mil.

384.982 excl. juli-aug-sept

613   - 2.5%

2016

10.908 miljoen

9.437.717 mil.

357.544 aanhoudingen

629   - 1%

2015

10.757 miljoen

7.968.912 mil.

241.742 aanhoudingen

621   + 9%

2014

10.706 miljoen

8.306.094 mi.

487.783 aanhoudingen

570   + 0%


Bron: CBS

Vrijdag 9 augustus 2019, 13:04 uur | https://www.wieringerdagblad.nl/wanneer-stoppen-we-met-het-aanpassen-van-de-weg-aan-de-aso-rijder-in-plaats-van-echt-de-regels-handhaven


Eerbetoon aan omgekomen verkeersregelaar in Hellevoetsluis

Zaterdag  17 augustus 2019 

Verkeersregelaars en motorrijders hebben zaterdagochtend een eerbetoon gehouden voor de overreden verkeersregelaar uit Hellevoetsluis. Ze hebben de rouwstoet begeleid van de aula in Hellevoetsluis naar het crematorium in Rotterdam-Zuid. De stoet ging rond 09:00 uur rijden. Bij het crematorium vormden collega's van de man een erehaag.  Motorrijders reden in colonne achter de rouwauto aan als eerbetoon aan de overleden verkeersregelaar. De 68-jarige man uit Hellevoetsluis was vorig weekend verkeersregelaar bij de Fokveedag in zijn woonplaats. Een 54-jarige man op een tractor zou eerst een stopteken van een verkeersregelaar hebben genegeerd en daarna het slachtoffer hebben geraakt. De bestuurder is gehoord door de politie. De grens is bereikt, want de agressie naar verkeersregelaars wordt steeds groter en regelmatiger  zegt verkeersregelaar en veiligheidskundige Ferry Stroet; Het is niet alleen de middelvinger die we regelmatig zien. We krijgen vreselijke ziektes naar ons hoofd geslingerd en worden vaak ter dood veroordeeld. Verkeersregelaar Co Reijseger uit Amsterdam kan zich vinden in die woorden. Je staat elke dag met één been op de grond en met het andere been in het graf. Er wordt vaak genoeg op je ingereden. Dit voorval staat niet op, voegt Reijseger toe.  Elf jaar geleden kwam verkeersregelaar Willem van Koerten om het leven toen een automobilist met opzet op hem was ingereden op het parkeerdek van IKEA in Amsterdam Verkeersregelaar.    "Bert" stond op de Fokveedag te Hellevoetsluis en overleedt aan zijn verwondingen na een aanrijding met een tractor!

https://youtu.be/9opi1iO167k

https://youtu.be/78-DpUFB8yQ 

https://www.ad.nl/rotterdam/indrukwekkend-eerbetoon-aan-overleden-verkeersregelaar-bert-uit-hellevoetsluis~aace9ca5/

https://www.hardnieuws.nl/zuid-holland/hellevoetsluis/erehaag-voor-verongelukte-verkeersregelaar-stoofweg-hellevoetsluis-3196.html

https://www.rijnmond.nl/nieuws/185129/Erehaag-voor-omgekomen-verkeersregelaar-De-grens-is-bereikt

https://www.hellevoetsluisinbeeld.nl/2019/08/17/erehaag-voor-verkeersregelaar-bert/

Met dank aan de hier boven genoemde media en dank aan de medewerking van : Gemeente Rotterdam, Politie, Brandweer Handhaving Rotterdam, Rijkswaterstaat Zuidholland en alle anderen die hebben meegeholpen...Verkeersdoorstroming

Steden en gemeenten staan voor steeds grotere uitdagingen om de drukke verkeers-stromingen in goede banen te blijven leiden. De drukte neemt toe en de wensen van weggebruiker en bedrijven veranderen. Door het groeiende aantal inwoners binnen de woonkernen staat onze mobiliteit, leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid onder druk. Bewoners raken steeds meer gewend aan de manier waarop technologie hun leven makkelijker maakt en verwachten dat ook van hun leef- of werkomgeving. Soms lijkt het wel op een vanzelfsprekendheid dat alles maar blijft functioneren maar dit is echter niet zo en we hebben daar moeite mee wanneer dit niet zo is! Alles heeft onderhoud nodig of verbetering dan wel aanpassingen op de ontstane veranderingen in de omgeving. 

Om het doel van de bereikbaarheid, doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid op het Nederlandse wegennet te verbeteren hebben we realtime informatie-uitwisseling nodig tussen weggebruikers en verkeerssystemen. Met deze intelligente verkeerslichten kan het verkeer slimmer geregeld worden. Om dit veilig te realiseren moeten er nu eenmaal werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit gaat echter gepaard met oponthoud of sterker nog met complete tijdelijke afzettingen van bepaalde wegen. Om de doorstromingen zo goed mogelijk te waarborgen en de werkzaamheden zo veilig mogelijk  uit te kunnen voeren worden vaak verkeersregelaars ingezet. Zij helpen u zo veilig mogelijk langs de werkzaamheden en dragen zorg voor een optimale doorstroming. Bij afsluitingen helpen zij u aan de snelste omleiding route welk meestal ook word aangegeven middels bebording.

Door tijdelijk te investeren in wat tijdelijke ongemak, krijg je in de toekomst juist betere verkeersdoorstroming voor terug. 

Hoe werkt zo’n intelligente verkeerslichtinstallatie (iVRI) straks: deze verkeerslichten communiceren straks met uw mobiele telefoon. Tenminste als u straks de APP geïnstalleerd heeft op uw mobiele telefoon. Zo kan de verkeerslichten de aankomende verkeersdeelnemers , de wachtenden verkeersdeelnemers en de rijdende verkeersdeelnemers registreren. Zo past de verkeersregelinstallatie automatisch de tijd aan voor de lengte van het groene licht en/of het rode licht. Dit werkt alleen wanneer de bestuurder zich houd aan artikel 14 RVV (: bestuurder mag een kruispunt niet blokkeren zodat de doorstroming optimaal blijf.

De optimale doorstroming kan alleen bereikt worden wanneer we ons met z’n alle “disciplinair” houden aan de verkeersregels en niet gaan denken : “Ooo, het kan nog wel even” m.a.w. we hebben het zelf in de hand. Zeker als we elkaar durven aan te spreken op zijn gedrag die we met z’n alle hebben afgesproken in het verkeer.

 

Wij doen ons best om u dienstbaar te zijn en te blijven…

Met een vriendelijke groet

F. Stroet

Verkeer-veiligheidskundige

S.T.A. dienstverlening

Slootdorp 

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn