Opleidingen tot beroeps Verkeersregelaar. 

Deze opleidingen worden vanaf 1 januari 2023 gegeven in samenwerking met IBS groep.

 

Agenda voor de opleidingen:

De eerst volgende verkeersregelaars-opleidingen die gepland staan zijn op de volgende data:

12, 13 en 14 december 2022 te Heerhugowaard

vol/uitverkochtOp aanvraag is het mogelijk een extra opleiding in te plannen.                          Houd hier wel rekening mee dat we minimaal 6 weken de tijd nodig hebben om het één en ander te moeten regelen bij de diverse overheden!


Voor bedrijven is het mogelijk om een VKR opleiding te volgen bij u in de buurt en de theorie te geven incompany. De minimale groepsgrote is 4 personen en maximaal is 8 personen. Prijs is op aanvraag

Hier volgen later nog meer datums voor VKR opleidingen.

Wij plannen iedere maand een opleiding in

Voor aanmelding en/of info omtrent de vkr opleidingen kunt u onze contactformulier gebruiken of even ☎️ bellen met 06-23477850. Wats-app sturen mag ook natuurlijk.


Kosten:
De gehele cursus is al mogelijk vanaf €495,-  en theorieboek  € 45.00.  Excl. 21% BTW  incl. Leges en Examenkosten en lunch bij de theoriedag.

Let op!!
Betaling van de cursus geschiedt door middel van vooruitbetaling met dien verstande dat het lesgeld minimaal 5 weken voor aanvang van de opleiding binnen moet zijn!. 

Drie weken voor de examendatum kan er geen restitutie plaatsvinden omtrent het cursusgeld i.v.m.  met verplicht leges en examen afdrachten!

Aanmelding dient schriftelijk te geschieden middel een mailtje naar: opleidingen@stadienstverlening.nl of via een Watts-app bericht waarna u een bevestiging van ons toegezonden krijg. Het gehele lesgeld dient voor aanvang van de opleiding op onze bedrijfsrekening te zijn overgemaakt. Indien dit niet is gebeurt behouden wij ons het recht om de deelname op te schorten ofwel te beëindigen waarbij de betalingsverplichting blijft bestaan.


Bekijk ons informatie filmpje eens door op de hieronder vermelde link te klikken.

opleidingsfilm
Onze mogelijkheden
WhatsApp Video 2022-01-27 at 11.49.22.mp4 (32.09MB)
opleidingsfilm
Onze mogelijkheden
WhatsApp Video 2022-01-27 at 11.49.22.mp4 (32.09MB) Wij verzorgen een volledige opleiding tot beroepsverkeersregelaar

 eigen Boekmateriaal

Onze verkeersregelaars opleidingsboek is compleet vernieuwd en voldoet weer aan de laatste wettelijke eisen. De politie academie heeft hier een belangrijke inbreng aan geleverd en zijn goedkeuring aan dit boek gegeven. 

Wij zijn trots op dit mooie boekwerk van bijna 80 pagina's dik.Op vrijdag 13 augustus 2021 hebben wij de eerste vernieuwde lesboeken mogen overhandigen aan "Stichting Project Veiligheid" waar wij ook de complete VKR opleidingen mogen verzorgen.


Instructeurs 

Instructeur

 

Ferry Stroet is de opleider voor de aankomende verkeersregelaars in Nederland.

Inmiddels heeft Ferry een expertise van enkele jaren in het opleiden van kandidaten. Inmiddels hebben er door het gehele al honderden kandidaten met Ferry op een kruispunt gestaan.  Dit gaat gepaard met de juiste ondersteuning en met een flinke dosis humor.

 

Theorie

De module theorie verkeersregelaar duurt een gehele dag. Deze dag zitten we dan ook achter de schoolbanken. In deze theoretische gedeelte van de opleiding komen alle wetgevingen aan de orde waar een aankomende verkeersregelaar mee te gaat krijgen, deze worden op hoofdlijnen behandeld. De theorie gedeelte word afgesloten met een examen waarbij de kandidaten een vragenlijst moeten beantwoorden van 20 vragen. Hierbij dient een minimale positieve score behaald te worden van 75%.  Wanneer de kandidaat met een positief resultaat het theorie gedeelte heeft afgelegd kan en mag de kandidaat doorgaan met het praktische gedeelte van de opleiding.

 

In het theorie gedeelte komt onder andere aan de orde:

 1. Regeling Verkeersregelaars 2009 + alle aanpassingen
 2. De wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) + aanpassingen
 3. Regeling verkeersregels en verkeerstekens 1990 ( RVV1990)
 4. Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
 5. De Arbeidsomstandighedenwet en het bouwbesluit ( ARBO-Wet)
 6. De Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 7. CROW, veilig werken langs de weg 96a & 96b
 8. Het besluit Tijdelijke Mobiele Bouwplaatsen
 9. Het Burgerlijk wetboek.
 10. Hulpmiddelen
 11. Beroepsethiek
 12. Normen en Waarden
 13. en nog veel meer

 

Praktijk

 

 

 

 

 

 

 

 

De module praktijk word gehouden op een kruispunt welk is goed gekeurd door Stichting Verkeersregelaars examen Nederland wat weer een onderdeel is van de Nationale Politie Academie. Op dat zelfde kruispunt, alwaar de kandidaten worden opgeleid, word ook het praktijk examen afgenomen. Het kruispunt blijft een "gewone" openbare weg. Tijdens de praktijk les kunnen de kandidaten ook nog diverse vragen stellen aan de instructeur.

In het praktijk gedeelte komen de volgende zaken aan de orden:

 1. De 9 aanwijzingen uit het RVV
 2. Poot voor poot regeling
 3. Dynamisch regelen
 4. Scannen van de weg/kruispunt
 5. Signaleringsverkeer
 6. Anticiperen op het verkeer
 7. Herkennen van gevaarlijke doelgroepen
 8. en nog veel meer

 

Examen

Het examen beroeps-verkeersregelaar word afgenomen door een examinator en met de stichting verkeersregelaars Nederland middels een gedelegeerde van de Politie academie.  Deze organisatie draagt zorg voor de officiële status van het diploma. Deze diploma heeft een geldigheidsduur van 6 maanden. Binnen deze perioden moet het diploma omgezet worden in een aanstellingspas welke aangevraagd word door een werkgever of op persoonlijke titel ( dit laatste is niet zo eenvoudig om te regelen!).

Tijdens het examen word je beoordeeld op de volgende zaken:

 • Officiële aanwijzingen geven
 • Veiligheid en doorstroming
 • Correct uitvoeren van de aanwijzingen
 • Tijdig aangeven van een aanwijzing
 • Houding en uitstraling
 • Positie bepaling
 • Verkeersinzicht
 • Inspelen op bijzondere voertuigen
 • Inspelen op de weggebruiker
 • Adequaat kunnen handelen
 • Communicatie
 • omgaan met agressie en stress
 • Gebruik maken van hulpmiddelen
 • Inspelen op de daar geldende (afwijkende) regels

Wanner de kandidaat op 90% van de bovenstaande punten een ruime voldoende heeft behaald is hij/zij geslaagd voor deze theoretische opleidingsgedeelte. En dan heten wij hem of haar welkom om met het praktijk gedeelte te gaan beginnen. Wanneer zij dit positief hebben afgelegd dan heten wij hen welkom binnen de wereld van verkeersregelaars....

In 2017 zijn wij begonnen met het verzorgen van de verkeersregelaars opleidingen.   Inmiddels hebben wij al vele opleidingen mogen verzorgen en vele goede verkeersregelaars kunnen afleveren. In 2021 gaan wij weer vrolijk verder met een  verbeterde complete beroepsverkeersregelaars opleiding. 


Kortom:


Opleiding verkeersregelaar 

 kan in een 3-daagse opleiding verkeersregelaar voor landelijke aanstelling.


Bent u op zoek naar een opleiding Verkeersregelaar, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Onze professionele en ervaren opleiders zullen u in drie dagen klaarstomen voor het examen.

Wat kan ik verwachten in deze drie dagen?

Dag 1 staat in het teken van de theorie. U ontvangt tekst en uitleg over het beroep Verkeersregelaar, de wet en regelgeving en hoe dit later toe te passen in de praktijk. op het eind van de dag wordt er een toets afgenomen waarbij u minimaal 75% van de vragen goed beantwoord moet hebben. 

Dag 2 staat in het teken van de praktijk. Eerst zal de opleider laten zien hoe het verkeer geregeld moet worden en daarna zal u langzaam het stokje overnemen. Uiteraard zal de opleider u aanwijzingen geven daar waar dat nodig is. Aan het eind van de dag bent u in staat om op een veilige en goed zichtbare manier het verkeer te regelen.

Dag 3 gaat u geheel zelfstandig het verkeer regelen met alle kennis die u heeft opgedaan de afgelopen twee dagen. Dit is de laatste kans om nog aanwijzingen te krijgen of vragen te stellen aan de opleider. ’s Middags gaat u het examen afleggen, hierbij zal de examinator en een gedelegeerde van de politie aanwezig zijn om u te beoordelen.

 

Uw examen duurt slechts 15 minuten waarin u uw vaardigheden kan tonen, waarna u direct hoort of u geslaagd bent of niet. Wanneer u bent geslaagd voor het examen ontvangt u hiervoor een certificaat waarmee de Verkeersregelaarspas aangevraagd kan worden. Met deze pas kan u worden ingezet en mag u zichzelf Verkeersregelaar noemen.

Wij komen graag bij u in het bedrijf om de theorie te verzorgen en vandaar uit het vervolg te regelen.

Er zijn ook uitgebreidere opleidingen mogelijk.

Vraag naar onze zachte prijzen en mogelijkheden.

Mocht er nog vragen zijn kunt u ons altijd vereren met een telefonisch gesprek op 06-234 77 850  of een mailtje info@stadienstverlening.nl

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn