Opleidingen tot beroeps Verkeersregelaar.   

 

 Instructeur
 

 

Ferry Stroet is de opleider voor de aankomende verkeersregelaars in Nederland.

Inmiddels heeft Ferry een expertise van enkele jaren in het opleiden van kandidaten. Inmiddels hebben er door het gehele al honderden kandidaten met Ferry op een kruispunt gestaan.  Dit gaat gepaard met een flinke ondersteuning in de vorm van een flinke dosis humor.

 

Theorie

De module theorie verkeersregelaar duurt een gehele dag. Deze dag zitten we dan ook achter de schoolbanken. In deze theoretische gedeelte van de opleiding komen alle wetgevingen aan de orde waar een aankomende verkeersregelaar mee te gaat krijgen, deze worden op hoofdlijnen behandeld. De theorie gedeelte word afgesloten met een examen waarbij de kandidaten een vragenlijst moeten beantwoorden van 20 vragen. Hierbij dient een minimale positieve score behaald te worden van 75%.  Wanneer de kandidaat met een positief resultaat het theorie gedeelte heeft afgelegd kan en mag de kandidaat doorgaan met het praktische gedeelte van de opleiding.

 

In het theorie gedeelte komt onder andere aan de orde:

 1. Regeling Verkeersregelaars 2009 + alle aanpassingen
 2. De wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) + aanpassingen
 3. Regeling verkeersregels en verkeerstekens 1990 ( RVV1990)
 4. Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
 5. De Arbeidsomstandighedenwet en het bouwbesluit ( ARBO-Wet)
 6. De Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 7. CROW, veilig werken langs de weg 96a & 96b
 8. Het besluit Tijdelijke Mobiele Bouwplaatsen
 9. Het Burgerlijk wetboek.
 10. Hulpmiddelen
 11. Beroepsethiek
 12. Normen en Waarden
 13. en nog veel meer

 

Praktijk

 

 

 

 

 

 

 

 

De module praktijk word gehouden op een kruispunt welk is goed gekeurd door Stichting Verkeersregelaars examen Nederland wat weer een onderdeel is van de Nationale Politie Academie. Op dat zelfde kruispunt, alwaar de kandidaten worden opgeleid, word ook het praktijk examen afgenomen. Het kruispunt blijft een "gewone" openbare weg. Tijdens de praktijk les kunnen de kandidaten ook nog diverse vragen stellen aan de instructeur.

In het praktijk gedeelte komen de volgende zaken aan de orden:

 1. De 9 aanwijzingen uit het RVV
 2. Poot voor poot regeling
 3. Dynamisch regelen
 4. Scannen van de weg/kruispunt
 5. Signaleringsverkeer
 6. Anticiperen op het verkeer
 7. Herkennen van gevaarlijke doelgroepen
 8. en nog veel meer

 

Examen

Het examen beroeps-verkeersregelaar word afgenomen door een examinator en met de stichting verkeersregelaars Nederland middels een gedelegeerde van de Politie academie.  Deze organisatie draagt zorg voor de officiële status van het diploma. Deze diploma heeft een geldigheidsduur van 6 maanden. Binnen deze perioden moet het diploma omgezet worden in een aanstellingspas welke aangevraagd word door een werkgever of op persoonlijke titel ( dit laatste is niet zo eenvoudig om te regelen!).

Tijdens het examen word je beoordeeld op de volgende zaken:

 • Officiële aanwijzingen geven
 • Veiligheid en doorstroming
 • Correct uitvoeren van de aanwijzingen
 • Tijdig aangeven van een aanwijzing
 • Houding en uitstraling
 • Positie bepaling
 • Verkeersinzicht
 • Inspelen op bijzondere voertuigen
 • Inspelen op de weggebruiker
 • Adequaat kunnen handelen
 • Communicatie
 • omgaan met agressie en stress
 • Gebruik maken van hulpmiddelen
 • Inspelen op de daar geldende (afwijkende) regels

Wanner de kandidaat op 90% van de bovenstaande punten een ruime voldoende heeft behaald is hij/zij geslaagd voor deze theoretische opleidingsgedeelte. En dan heten wij hem of haar welkom om met het praktijk gedeelte te gaan beginnen. Wanneer zij dit positief hebben afgelegd dan heten wij hen welkom binnen de wereld van verkeersregelaars....

In 2017 zijn wij begonnen met het verzorgen van de verkeersregelaars opleidingen.   In 2018 hebben wij een 25 tal opleidingen mogen verzorgen en in 2019 gaan wij vrolijk verder met een nog verder verbeterde verkeersregelaars opleiding. 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info